การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 89

Leveling up Pediatric Practices in the Changing World

25-27 เมษายน 2567

ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ตารางงานประชุม

Registration