การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 88

Integrating Innovations to Current Pediatric Practice

27-29 เมษายน 2566

ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ตารางประชุม

ขออนุมัติข้าราชการเข้าร่วมการประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ครั้งที่ 88